Monday, March 31, 2014

S/S2014 Must Have Trend #5: Like A Hippie


Tassels, ethno, flowered or folk patterns, maxi dresses, colorful bracelets, braids...If we combine all of these, we get one of the hottest summer look. This trend can be called as "FESTIVAL". Summer contains a lot of different festivals and such outfits are almost ideal for these events. Regarding specific pieces kimono is considered as the TOP element. In the world this piece has been popular for a longer time now and also in our country (in Slovakia) it´s been gradually coming into people´s hearts. Thank God! You will appreciate this piece even at evening gatherings during the summer nights and you can combine it with almost everything - from swimsuits, shorts to jeans, dresses, skirts,...

Strapce, etno, kvetované či krojové vzory, maxišaty, farebné náramky, zapletané vrkoče....Ak spojíme toto všetko dokopy, dostaneme jeden z najhorúcejších lookov leta. Tento trend môže nazvať aj "FESTIVALOVÝ". Leto je predsa plné rôznych festivalov a takéto outfity sú priam stvorené na tieto udalosti. Čo sa týka konkrétnych kúskov, za TOP prvok tohto looku je považované kimono. Vo svete sa tento kus oblečenia teší veľkej popularite už dlhšiu dobu a aj u nás (na Slovensku), sa  postupne dostáva do priazne ľudí. Chvalabohu! Tento kúsok odevu oceníte aj pri večernom posedení počas letných nocí a kombinovať ho môžete takmer so všetkým - od plaviek, šortiek až po rifle, šaty, sukne,...

Thursday, March 27, 2014

Miranda´s NY Style from recent days

 

S/S 2014 Must Have Trend #4: Pleat Please


Pleated skirts were dominant on several fashion shows, which introduced new spring trends. Mini, midi or maxi - it doesn't matter this time. But more important is the fabric. It ´s airy, soft, and that ´s why it has become one of the main spring - summer fashion trends. No matter if you like elegant, girly or sporty style - this skirt can be worn almost with everything, that ´s another advantage of them. No doubt they are part of our miniseries called  "Must Have Trend".

Plisované sukne dominovali  na viacerých prehliadkach, predstavujúcich nám jarné trendy. Mini, midi alebo maxi - na tom tentokrát nezáleží. Dôležitejší je materiál. Plis pôsobí vzdušne, ľahko, a preto sa stal jedným z hlavných trendov jarno-letnej sezóny. Je jedno, či preferujete elegantný, dievčenský alebo športovejší štýl - tieto sukne sa dajú kombinovať takmer so všetkým, čo je ich ďalšou výhodou. Právom teda patria do nášho miniseriálu "Must Have Trend".

Tuesday, March 25, 2014

Leading Ladies CampaignAn advert that hides a deeper meaning! Also therefore this latest campaign of British retail brand Marks & Spencer for spring and summer 2014 impressed me. As the executive director of marketing and business development of this brand said, women starring in this advertisement represent unique and diverse women of modern Britain that have already achieved something in their lives. Some would probably expect well-known women, but activist or chef are starring there, too. The whole article about this campaign can be seen here.
 
Reklama, ktorá v sebe ukrýva hlbší zmysel! Preto ma aj táto najnovšia kampaň britskej retailovej značky Marks & Spencer na jar a leto 2014 veľmi zaujala. Ako sa vyjadril výkonný riaditeľ pre marketing a rozvoj podnikania tejto značky, ženy účinkujúce v tejto predstavujú jedinečné a rozmanité ženy modernej Británie, ktoré niečo už v živote dosiahli. Niektorí by asi čakali, že to budú všeobecne známe ženy, no účinkuje v nej aj aktivistka či kuchárka. Celý článok k tejto kampani si môžete prečítať tu. 

Sunday, March 23, 2014

Sunday´s Street Style Inspiration from Selena Gomez


Already a few days ago we have uploaded a street style photo of Selena on our Instagram account. And today we have several others for you. Due to Selena´s improved fashion taste we decided it would be a shame, when we wouldn´t share her latest outfits with you. But they´re not any typical red carpet moments, but street style photos that capture this young star during her daily activities. Personally I really like this style. I don´t know whether she´s exchanged her stylist finally, or she fired the previous one and started to dress herself... but in any case there´s plenty of inspiration! ... :)

Už pred pár dňami sme Vám na našom instagramovom konte priniesli street stylovú fotku Seleny. A dnes vám ich prinášame hneď niekoľko. Práve kvôli Seleninmu vylepšenému vkusu sme sa rozhodli, že by bola škoda nepodeliť sa s vami o jej posledné outfity. Nejde však o žiadne typické red carpet momentky, ale o street stylové fotky, ktoré túto mladú hviezdičku zachytávajú pri jej každodenných činnostiach. Nám osobne sa tento štýl veľmi páči. Nevieme, či vymenila konečne stylistu, alebo vyhodila toho predošlého a začala sa obliekať sama...no každopádne je z čoho čerpať inšpiráciu! ... :)

S/S2014 Must Have Trend #3: Coloured Heels


 
Black and nude heels are a classic, that cannot (or should not) be missed in every woman´s wardrobe. But forget the classics, at least this season, and try something new. Something colourful, patterned ....but in any case something noticeable. If you are not that type, who likes to experiment, at least buy one pair in white. Even it is less eye-catching colour, it´s one of the hottest this season!
Also our (un)popular celebrities love this trend, so instead of looks from runway we have picked for you some inspiration from red carpet and "street".

Čierne a telové lodičky sú klasika, ktorá nemôže ( alebo by nemala) chýbať v šatníku každej ženy. Ale zabudnite na klasiku, aspoň túto sezónu, a vyskúšajte niečo nové. Niečo farebné, vzorové,... no v každom prípade niečo veľmi nápadné. Ak ste typ, ktorý nerád experimentuje, tak si aspoň zadovážte jeden pár v bielom. Je to síce menej nápadná farba, ale jedna z najžiadanejších tejto sezóny!
Tento trend si obľúbili aj naše (ne)milované celebrity, tak namiesto lookov z prehliadkového móla, sme pre vás tentokrát vybrali  inšpirácie z červeného koberca a z "ulice".

Friday, March 21, 2014

Kim´s dream has come true! .. Or Kanye´s???


Thus, Kim Kardashian´s dream finally came true! ... Or rather Kanye´s???
After months of persuasion of the chief editor of American edition of magazine Vogue and constant reshaping of Kim to a lady worth this cover, Kanye´s dream has come true and he´s achieved what he wanted from the beginning of their relationship. Slowly but surely the past of this reality star with a "home movie" has been forgotten and a completely different woman stood out. Woman, whose style´s had its own form, and therefore has become an idol for some, but for the others just another excuse for gossiping. I think that Kim went through a really long way and she certainly deserves this cover....

Thursday, March 20, 2014

S/S2014 Must Have Trend #2: Crop Top


This trend´s been appearing at the fashion shows for some time now, but this year it´s reached the "TOP". For me it has become one of the most favorite trends and I´ve purchased one piece already a year ago. Given that I live in Slovakia, I wasn´t surprised from the look of other people :)... So let´s just hope that this year it´ll become much more popular, or more people will be aware of it. It stands out the best with high-waisted skirts and a little bit longer cut. But feel free to choose shorts or trousers.
And so as in the previous articles, also this time we have for you inspiration from runways, but also from shops that are affordable for you.

Tento trend sa objavuje na prehliadkach už dlhší čas, no tento rok sa dostal medzi "TOPKU". Pre mňa sa stal jedným z najobľúbenejších trendom a jeden kúsok som si zaobstarala už pred rokom. Vzhľadom na to, že žijem na Slovensku, tak ma pohľady okoloidúcich ľudí veľmi neprekvapili :)... Zostáva len dúfať, že tento rok príde na chuť,alebo sa oboznámi s týmto trendom viac ľudí. Najlepšie vynikne so sukňami s vysokým pásom a trochu dlhším strihom. Ale kľudne môžete zvoliť aj šortky alebo nohavice.
A tak ako aj v predchádzajúcich článkoch, aj teraz prinášame inšpiráciu  z móla a aj z obchodov, stránok pre vás dostupných.

Monday, March 17, 2014

S/S2014 Must Have Trend #1: MultiColours

Although "Baby Pink" is undoubtedly the TOP trend of this spring, it´s not the only one worth catching on. We are going to present you the biggest ones during the whole month in order to be 100% ready for spring and summer.
Today we have chosen "MultiColours" inspiration - in other words, the more colors, the better!! And of course at once! Don´t be afraid to mix red with blue and simultaneously with green. We know it sounds a little bit wild, but the fortune favors the bold, so don´t be afraid to experiment!

I keď "Baby Pink" je bezpochyby TOP trendom jari, nie je však jediným, ktorý sa oplatí odkukať. Tie  najväčšie budeme predstavovať počas celého tohto mesiaca, aby sme ste mohli byť 100% pripravené na jar a leto.
Dnes sme pre vás vybrali"MultiColours" inšpiráciu - inak povedané, čím viac farieb, tým lepšie!! A samozrejme naraz! Nebojte sa miešať červenú s modrou a zároveň so zelenou. Vieme, znie to trochu divoko, ale odvážnemu šťastie praje, takže nebojte sa trochu experimentovať!

Saturday, March 15, 2014

Spring´s hottest trend: BABY PINKPink colour was a part of every second runway show. Burberry, Dior, Balenciaga and many other fashion houses have chosen this colour as the hottest trend of this season. 
Although spring officially begins in a few weeks, weather did not want to wait, so it comes a little bit earlier. So when you are bored with dark outfits, pull out (or buy) some pieces in this colour.
It would be the best, if you combine it with other pink colours, pastels or white. 
 Except of the inspiration from runway we bring you specific pieces from our favorite affordable online shops.

Friday, March 14, 2014

Look of the day: Jamie Chung at the Brancott Estate Flight Song Launch in NY

 
Actress Jamie Chung wearing BCBG Max Azria Resort 2014 Crop Jacket and Alejandro Ingelmo Tara Suede T-Strap Pumps (the same here) at the Brancott Estate Flight Song Launch in NY.

Thursday, March 13, 2014

Runway Stars from the RTW Fall 2014 Fashion Weeks

Models are an essential part of each fashion week! And it remained the same in the last few weeks in NY, Milan, London and Paris. We tried to analyze each one of them, but this time from a little bit different side...
We have not evaluated anything, but we realized that a diary of the beginning model, but also of the more experienced one, is really filled during this season...or at least of the majority that we have chosen in this article! :)

Modelky sú neodmysliteľnou súčasťou každého fashion weeku! Inak tomu nebolo ani počas posledných týždňov v NY, Miláne, Londýne a Paríži. Každý sme podrobili malej analýze,  no tentokrát z trochu opačnej strany...
Nehodnotili sme v podstate nič, len sme dospeli k záveru, že diár či už začínajúcej, ale aj tej skúsenejšej modelky, je počas tejto sezóny poriadne zaplnený...teda aspoň väčšiny z tých, ktoré sme si do tohto článku vybrali! :)


Monday, March 10, 2014

Milan and Paris Fashion Weeks Fall 2014 - Trends

Milan and Paris. The most fashionable cities for the past two weeks. We personally think that these cities bring us the best fashion shows. Gucci, Dolce&Gabbana, Cavalli, Armani, Elie Saab, Chanel,Christian Dior....there are actually many names, which guarantee quality fashion. Thus, mostly...
But this article is not going to be about that. We introduced you trends from NY and London. Now it´s time to speak about Milan and Paris. So we want to present you other trends that you´ll love and we believe that they´ll inspire you.
(Names of the designers listed below the particular trend are only to inform you and they may not be identical with photos that we have chosen to show the trend. More photos and designers can be found on our FB page.)

Miláno a Paríž. Za posledné dva týždne najmódnejšie mestá. Pre nás osobne práve tieto mestá prinášajú najlepšie prehliadky. Gucci, Dolce&Gabbana, Cavalli, Armani, Elie Saab, Chanel,Christian Dior....tých mien je skutočne veľa a sú zárukou kvalitnej módy. Teda väčšinou...
Ale o tom nie je tento článok. Už sme vám predstavili trendy z NY a z Londýna. Teraz prišiel rad aj na Miláno a Paríž. Predstavujeme vám teda ďalšie trendy, ktoré si určite zamilujete a veríme, že sa necháte inšpirovať.
(Mená dizajnérov, uvedených pod daným trendom slúžia len  pre informáciu a nemusia byť totožné s fotkami, ktoré sme vybrali pre zobrazenie trendu. Viac fotiek a dizajnérov nájdete na našej FB stránke)


Sunday, March 9, 2014

Jessica Alba and Her Parisian Chic


Saturday, March 8, 2014

Friday, March 7, 2014

Erin for Box Magazine´s Travel Issue

We can´t wait to see other photos from this photo shoot!!!
Model Erin Heatherton posed for Russell James with amazing Louis Vuitton luggage for the upcoming Autumn/Winter travel themed issue of Box Magazine Australia.


 
Source: Erin Heatherton´s & Box Magazine´s Instagram Accounts  
 

Thursday, March 6, 2014

Today´s News: Miranda for Wonderbra and Sara S. is "Rookie of the Year"


When Miranda Kerr announced that she wouldn´t cooperate with the American brand Victoria´s Secret anymore, a lot of people were surprised. Well after a not so long time Miranda is presenting underwear again. Most recently she has been signed to one of the biggest competitors of VS - Wonderbra. We even have the opportunity to see the first photos from this campaign. Since Miranda has been one of the fashion tops and most favorite models, we can consider this campaign as a very smart move.

Keď Miranda Kerr svetu oznámila, že už nebude spolupracovať s americkou značkou Victoria´s Secret, mnohých to veľmi prekvapilo. No neprešla dlhá doba a Miranda sa opäť ukazuje v spodnom prádle. Najnovšie sa upísala veľkému konkurentovi práve spomínanej VS - Wonderbre. Dokonca máme možnosť zhliadnuť aj prvé fotky z tejto kampane.  Keďže Miranda patrí medzi módne špičky a najobľúbenejšie modelky, možno považovať jej obsadenie do kampane za šikovný ťah.

Monday, March 3, 2014

The 2014 OSCARS: The Best Red Carpet Moments...(for us)So regarding the Oscars once again, but the last time!!! We promise!
All day, basically since the night, we brought you the most interesting photos from the red carpet. We´ve added more than 200 photos to our album on FB! This year we could have seen interesting fashion creations, and so the overall impression is positive. And in fact it wasn´t easy to choose the best. Finally, we have selected the top 12 looks, which we memorized very quickly and we couldn´t get out of our heads! Or simply said, our "The Best of..." !!!

Tak k Oscarom ešte raz a naposledy!!! Sľubujeme!
Celý deň, v podstate už od noci, sme vám prinášali to najzaujímavejšie z červeného koberca.  Do albumu na FB sme pridali cez 200 fotiek! Tento rok sme mohli vidieť zaujímavé módne kreácie, a tak celkový dojem je v podstate pozitívny. A skutočne nebolo veľmi ľahké vybrať to najlepšie. Nakoniec sme ale vybrali 12 najlepších lookov, ktoré sa nám do pamäti vryli veľmi rýchlo a nie a nie ich dostať z hlavy! Alebo jednoducho povedané, naše  "The Best of..." !!!

Saturday, March 1, 2014

Oscars Flashback

Who´ll win???? Will Bradley Cooper come with Suki??? Will Ellen wear a dress??? (at least for a second) In which Dior will Jennifer show up??? And which evening gowns will be on the red carpet??? And around ....
So these have been my thoughts recently..:)) And since the last week has been for me an Oscar´s week, it´s not even surprising. Everyone probably knows that we are extremely looking forward to this event!!! But when Nicole and I started to choose the best from the last year´s red carpet, our enthusiasm slightly faded away. In fact, regarding the gowns, it was a really weak evening. We have chosen six models, which we found interesting, and about which we can say that it was an excellent choice.
We´re going to see what this year brings on Sunday night (actually Monday morning). So if you want to keep track of the news, don´t forget to follow our fb page, but also Instagram account!!!
Now we can certainly say only that you may be (excluding the nominees) looking forward to Angelina and Brad, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Channing Tatum and many others (full list here), who are going to present the awards and, of course, a great presenter of the evening, Mrs. Ellen DeGeneres.

But let´s get back to the outfits. We are offering you a small look back at last year´s "The Best of...". If you want to recall all of the last year´s outfits click here and here.

(the order is purely coincidental)

Kto vyhrá???? Príde Bradley Cooper so Suki??? Dá si nakoniec Ellen šaty??? (aspoň na sekundu) Akého Dior-a vytiahne Jennifer??? A aké róby budú na červenom koberci??? A dookola ....
Tak takéto myšlienkové pochody mám posledné dni.. :)) A keďže posledný týždeň sa nesiem v znamení Oscarov, tak to nie je veľmi prekvapivé. Každému je asi teda jasné, že sa nesmierne tešíme na túto udalosť!!!  No keď sme začali vyberať s Nicole to najlepšie z červeného koberca z minuloročných cien Akadémie, tak to nadšenie trochu opadlo. Po pravde, čo sa týka rób, to bol slabý večer. Vybrali sme len 6 modelov, ktoré nás zaujali a určite by sme o nich povedali, že to bola výborná voľba.
Čo prinesie tento rok, sa dozvieme už  v nedeľu v noci (v podstate v pondelok ráno). Takže ak chcete mať prehľad noviniek, nezabudnite sledovať fb stránku, ale aj instagram!!!
S určitosťou vieme teraz len toľko, že sa môže tešiť (okrem nominovaných) na Angelinu a Brada, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Channinga Tatuma a mnoho ďalších (kompletný zoznam nájdete tu) , ktorí budú odovzdávať ceny a samozrejme na skvelú moderátorku večera, Ellen DeGeneres.

Ale späť k lookom. Ponúkame vám teda malé ohliadnutie sa späť za minuloročným "The Best of...".
Ak si chcete pripomenúť všetky outfity z minuločných cien kliknite sem a sem.

(poradie je čisto náhodné)

Rosie H. Whiteley in Valentino