Friday, January 17, 2014

Salvador Dalí of 21. Century Tim Walker, celebrity of fashion photograph
In his work, he uses a large number of giant coulisses and mock-ups.


When in the air you hear the word fashion, fashion photography most of us will picture a slim, perfectly styled, now more naked than dressed model. Often she or he represents the main object of the photography. But when you hear name Tim Walker, the mind reveals to us perfect symphony and consistency of fashion and surreal worlds, whose gates opens up this important man. Tim Walker presents in world of photography a Mozart in front of piano, talented man whose only tool is a camera. He moves the fashion world to a whole new level. Reserved and often empty or cold fashion photographs transforms into images of worlds that we know only from our fantasy as children. His every picture tells a story and that is on his first place. It´s not the scenes complementing the model, vice versa, it´s the model complementing the scenes. In a way, it is possible that a person considered streetartist - art gets to the streets in the form of advertising banners, or billboards in shop windows.


At the first glance is his work something more than just fashion photography. Individual elements supplement composition of the whole scene, playfulness of colors, light but undoubtedly environment. When photographing he uses complicated and monumental scenery, which himself proposes, whereby with their application works with a large group of people. Many probably do not even believe that they are not miniatures, but the actual big sceneries of dolls, aircraft, or cameras. In October 2012 he started his own exhibition Story Teller in London´s Sumerset House, where it was possible to see with your own eyes oversized coulisses used in his greatest works. Story Teller is the equally the name of his book.

Tim Walker pushes the limits of normally predictable fashion photography far beyond the everyday and real world. His own dreams transforms into a fixed state and fills them on photographic paper. Even less believable is reality, that he on the matter of the principle does not use digital editing of his photos, so as we see in the result exactly it is in the process of shooting. Walker photographs only on film, rejects digital version for its flatness and insincerity. When shooting on the classic film, he is the only person who sees the individual images - it's just him and his vision, which at the end he offers the others to see. Through his work he drags us into the world of children's play, fantasy, dreaming. Freud might say that Tim Walker represents the epitome of unmet human, who therefore indulge in games. But in fact, is Tim Walker the happiest at the very moment, when he fulfills his dreams and creates these fascinating worlds. His shootings generally last three days and the last one for him is the most magical. At that time everyone including models precisely know what to do, they are so familiar with their own role that they become one. Even if the whole act takes only three days, the preparations for it take couple of weeks.

 It is chronically known that Walker represents the most detail oriented stickler and soon as he pulls the trigger and captures the charm of moment, he things carefully everything before. He makes that only then if he is internally convinced and feels that the right moment has come. Tim Walker devotes himself into fashion photography with such a passion on enthusiasm as no other photographer. He personally claims that only the fashion photography gives him the possibility to create fantasy images of his own dreams. „Fashion is the separation of dreams in the photography". It is the world of fashion photography that presents for him so important escape from ordinary, grey and also rough reality. He is a popular and often requested photographer by many world known fashion magazines for example Harper´s Bazar, Love Magazine, W Magazin, Vanity Fair or Vougue. He photographed monumental campaigns and adverts for such famous world known names as Christian Dior and his Miss Dior Cherrie, Mulberry or even Valentino.

 Walker although he does not photograph campaigns exclusively just for the big fashion brands, but also celebrities. One on his most famous photographing of this kind was the co-operation with actors from the crew Monty Pyton presented in magazine Vanity Fair. Through this photo shooting there were 5 variants planned whereby undertook the idea of explosive pipe, by which excellently showed off his comedy art. On this project was interesting the fact, that every shoot came out as a coincidence. Combination of coincidence, moment and promptness o finger on button is responsible for one of most successful photographic projects of Tim Walker.

Tim Walker represents a true talented personality of world class. Except of fashion photography with surreal components he devotes himself into movie directing. His devotion is mainly in shortplay movies. A screenplayed book by Patrick McGrath directed o short story about a young girl discovering a garden in streets of  London – The Lost Explorer.

Walker was not always a fan of fashion and fashion photography as lots of people he shared cynical opinion on this branch. He claimed that fashion is cold, shallow, lack of depth and higher sense. Possibly that this was his launch in this sphere and correct it. Thanks to Tim Walker we can say that his photographic editorials hold inside depth , sensuality and legacy which is essential. On the first place of this modern Salvador Dali is the story, fantasy and wild passion for photographer. His creation does not explain the first-planned fashion as the majority of photographers of this branch.


The projects of Tim Walker write in the memory even on the first sight.
Editorial of gigantic dolls photographed by Tim Walker for magazine Vogue Italia in Spring 2012

    Photographing of actors from well known series Monty Python, series of exploding pipe     Editorial Mechanical dolls, Tim Walker Series of photographs with airplane represented for Tim Walker the biggest challenge.      Published in magazine British Vogue, 2009

   Gigantic airplane on exhibition Story Teller of Tim Walkera, London.  


Pri slovnom spojení módna fotografia, alebo len móda si väčšina z nás predstaví mladú modelku s dokonalou tvárou a telom. Často je na fotografií jediným výrazným objektom, ktorý dokonale sústredí našu pozornosť. No takejto fotke väčšinou nevenujeme viac pozornosti ako len pár sekúnd, je jednoduchá, výstižná a povie to čo povedať má. Spravidla predstavuje model šperku, šiat, či novú kolekciu make- upu, zdá sa že tu ani viac netreba. Ako bežný spotrebiteľ sme spokojný, nemáme prečo hľadať nedostatok. Avšak čo sa stane, keď je nám prezentovaná práca Tima Walkera? V mysli nám zaznie dokonalá symfónia módy a surreálnych svetov, ktorých brány nám otvára tento v módnom priemysle veľmi uznávaný človek. Tim Walker predstavuje vo svete fotografie Mozarta za klavírom, talentovaného človeka, ktorého jediným nástrojom pre majstrovstvo je fotoaparát. Svet módy posúva do celkom nového levelu, do vyššieho štádia. Strohé a často  prázdne, či chladné módne fotografie premieňa v obrazy svetov, ktoré poznáme snáď len z nekonečnej fantázie malých detí. Každý jeho obraz rozpráva príbeh a práve ten je u neho na prvom mieste. Nie scény tvoriace fotografiu dopĺňajú modelku, ale práve naopak, modelka je doplnením príbehu.
 Už na prvý pohľad je jeho tvorba čímsi viac, ako len bežnou módnou fotografiou. Jednotlivé prvky fotografie dopĺňa kompozíciou celej scény, hravosťou farieb, svetla ale nepochybne aj prostredia. Pri samotnom fotení využíva komplikované a monumentálne kulisy, ktoré si sám navrhuje, pričom pri ich realizácií spolupracuje s početným tímom ľudí. Mnohí snáď ani neveria, že nejde o zmenšeniny, ale o skutočné veľké kulisy bábik, lietadiel, alebo fotoaparátov. Modelky sú pritom niekoľkonásobne menšie ako makety každodenných, často celkom obyčajných predmetov. Ich nadrozmernou veľkosťou im však dodáva nový zmysel v kontexte celej fotografie a najmä vo vzťahu k človeku. V októbri roku 2012 zahájil svoju vlastnú výstavu Story teller (rozprávač príbehov) v londýnskom Sumerset House, kde bolo možné na vlastné oči zhliadnuť nadrozmerné kulisy využívané pri jeho najväčších dielach. Story Teller je tiež aj názov knihy talentovaného Tima Walkera. 
Tim Walker povyšuje tuctovú módnu fotografiu na umenie rozprávajúce implicitný a jedinečný príbeh prostredníctvom fotoaparátu. Svoje vlastné sny a fantázie tak premieňa na skutočnosť prezentovanú väčšinou v módnych časopisoch. Zdá sa byť až neuveriteľné, že v dnešnej dobe Tim Walker zásadne odmieta výdobytky modernej technológie. Svoje fotografie neupravuje v počítačových programoch ani fotoshopoch. Všetko čo vidíme na fotografii je skutočné, presne tak ako výsledok vyzerá na foto papieri, to vyzerá aj v ateliéry počas samotného fotenia. Ďalšou zaujímavosťou u tohto výtvarného génia je fakt, že fotí výhradne na film, odmieta digitálnu verziu pre jej plochosť a neúprimnosť výrazu. Pri fotografovaní na klasický film, je teda jediným, kto vidí jednotlivé zábery ešte pred tým, než prejdú čiernou komorou. Okrem nespornej kvality filmu, vyvoláva tento proces aj ono čarovné napätie, či sa v konečnom výsledku fotografia podarí, alebo nie.Prostredníctvom svojej tvorby nás Tim Walker unáša do sveta detskej hry, fantázie a snívania, do sveta wonderlandu. Jeho fotenia trvajú spravidla tri dni, pričom ten posledný je pre neho najčarovnejší. Vtedy už všetci vrátane modelky presne vedia, čo majú robiť, sú natoľko zžití so svojou úlohou, že sa ňou stávajú. Aj keď samotný akt trvá len tri dni, kompletná príprava naň zaberie aj niekoľko týždňov.
 O Walkerovi je chronicky známe, že predstavuje najdetailnejšieho detailistu a než stlačí spúšť a zachytí ono čarovné kúzlo momentu, všetko si najskôr dôkladne premyslí. Urobí to len vtedy, ak vo svojom vnútri cíti, že práve teraz je ten správny okamih. Tim Walker sa venuje módnej fotografií s toľkým nadšením a entuziazmom, ako snáď žiadny iný fotograf. Sám tvrdí, že len módna fotografia mu dáva možnosť vytvárať fantazijné obrazy jeho snov. „Móda je oddelením snov vo fotografii.“ Práve tento svet módnej fotografie predstavuje pre neho tak dôležitý únik z bežnej, šedej a nevľúdnej každodennej reality. Je obľúbeným a vyhľadávaným fotografom mnohých svetovo známych módnych magazínov ako napríklad Harper´s Bazar, Love Magazine, W Magazin, Vanity Fair, alebo Vogue. Fotil monumentálne kampane a reklamy pre celosvetovo známe mená ako Christian Dior a jeho Miss Dior Cherrie, Mulberry či Valentino
Walker však nefotí výhradne len kampane pre veľké módne značky, ale aj celebrity. Jedným z jeho najvýznamnejších fotení tohto druhu bola spolupráca s hercami zo skupiny Monty Python, prezentovaných v magazíne Vanity Fair. Pri fotení bolo naplánovaných zo päť variant, pričom sa napokon ujal až nápad s vybuchujúcou fajkou, pri ktorej dokonale predviedli svoje tradičné komediantske umenie. Zaujímavé je, že každý jeden záber pri fotení, vyšiel akoby len náhodou. Súhra náhody, momentu a pohotovosti prsta na spúšti má na svedomí, jeden z najúspešnejších fotografických projektov Tima Walkera. 
Tim Walker predstavuje skutočne talentovanú a všestranne orientovanú osobnosť svetového formátu. Okrem módnej fotografie so surreálnymi prvkami, sa venuje aj režírovaniu filmov. Svoju pozornosť obracia predovšetkým na krátkometrážne filmy. Podľa knihy Patricka McGratha zrežíroval krátky príbeh o mladom dievčati objavujúcom záhradu v uliciach Londýna – The Lost Explorer.
Pri Timovi Walkerovi treba však povedať ešte jednu podstatnú vec, ktorá stojí za jeho zrodom v reklamnom priemysle. Walker nebol vždy nadšencom módy a módnej fotografie, ako mnoho ľudí i on zdieľal veľmi cynický názor na toto odvetvie. Tvrdil, že móda je chladná, povrchná, chýba jej hĺbka a väčší zmysel. Možno práve to, bolo jeho spúšťačom prečo preniknúť do tejto sféry a istým spôsobom ju napraviť, dodať jej hĺbku a možný chýbajúci zmysel. Vďaka Timovi Walkerovi však môžeme povedať, že jeho fotografické editoriály nesú v sebe príbeh, zmyselnosť a odkaz, ktorý je tu potrebný.  
Na prvom mieste u tohto novodobého Salvadora Dalího je však príbeh, fantázia a neskrotná vášeň pre fotografiu. Jeho tvorba nevypovedá o prvoplánovej móde, tak ako je tomu v masovej väčšine fotografov tohto odvetvia. Preto sa pri fotografií tohto šikovného a talentovaného umelca pôsobiaceho v reklamnom priemysle, zastavíte a výsledku jeho práce určite venujete viac ako len zopár sekúnd.
Projekty Tima Walkera sa nám zapíšu do pamäte už na prvé pozretie.

Článok pre vás pripravila Monika Hrachovická.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...