Monday, January 20, 2014

PFW Haute Couture: Atelier Versace

 Paris comes back to live again. Although in recent days a few shows focused on men´s fashion were held, nothing draws more attention than the presentation of highest fashion - haute couture. Donatella with her collection of fashion house Atelier Versace kicked off this week.
Donatella is not an example of tasteful older woman, but she knows how to make a dress. The latest collection created from luxurious materials and crystals impressed us mainly with two key elements. The first one is a hood. It sounds weird, evening gown and hood, but we really like it. The second motive is tattoo. Several dresses had this interesting component. Perhaps for this two elements Donatella earns appreciation for her latest collection, which Lady Gaga came to have a look at too - the new face of this Italian fashion house.

Paris Fashion Week ends on 23 January and every day you can look forward to the new collections that we will gradually present to you.

Francúzska metropola opäť ožíva. I keď v posledných dňoch sa tu už konalo zopár prehliadok zameraných na pánsku módu, nič však nepritiahne väčšiu pozornosť ako prezentácia najdrahšej módy-haute couture.
Tento týždeň odštartovala Donatella svojou kolekciou domu Atelier Versace. Donatella,  možno sama o sebe nie je príkladom vkusnej staršej ženy, ale šaty veru vie robiť. Najnovšia kolekcia, zostrojená
 z luxusných materiálov a kryštálov zaujala hlavne dvoma hlavnými prvkami. Prvým je kapucňa. Znie to divne, večerné šaty a kapucňa, ale nám sa to skutočne pozdáva. Druhým je motív tetovania. Niekoľko šiat malo tento zaujímavý komponent.  Možno práve pre tieto dva prvky si Donatella vyslúžila pochvalu za svoju poslednú kolekciu, ktorú si prišla pozrieť aj Lady Gaga - nová tvár tohto talianskeho módneho domu.

Parížsky týždeň módy sa končí 23.januára a každý deň sa môžte tešiť na nové kolekcie, ktoré vám postupne budeme predstavovať.


foto source: style.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...