Monday, December 9, 2013

Fashion Week without bloggers...?!?


STOP to fashion bloggers on fashion weeks?! At least during the New York´s. This fresh report (only time will say whether also true) came through the fashion world, surprised and disappointed many bloggers. And also us.

As stated in the website buro247.com a lot of designers were complaining about huge participation of these "unauthorized" guests during their fashion shows and they assert that they are denying them some sort of prestige and intimacy, which should be each fashion show characterized by. The fact is that blogging is phenomenon, to which a lot of spheres, on the forefront with fashion, are subjected. The question is therefore whether the fashion designers don´t disseise themselves of a free advertisement, which this group offers.
The whole report can be found on the official website  buro247.com.STOP módnym blogerom na fashion week-och!? Teda aspoň počas toho New Yorskeho. Táto čerstvá správa (či pravdivá ukáže až čas) obletela módny svet, zaskočila a sklamala nejedného bogera.Teda veru aj nás.
Ako uvádza stránka buro247.com mnoho návrhárov sa sťažovalo na príliš veľkú účasť týchto "nepovolaných" hostí počas svojich prehliadok a trvajú na tom, že ich oberajú o určitú prestíž a intimitu, ktorou by sa mala každá jedna prehliadka vyznačovať. Faktom však je, že blogovanie je fenomén, ktorému podlieha skutočne veľa oblastí na čele s tou módnou. Otázne je teda, či sa dizajnéri nepripravia o bezplatnú reklamu, ktorú im táto skupina ľudí ponúka.
Celú správu nájdete na oficiálne stránke buro247.com.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...