Monday, November 4, 2013

LV´s New French Creative Director

As this information has already been mentioned everywhere, and this time it´s official... Nicolas Ghesquière has been named Louis Vuitton´s new creative director. It´s long been a rumor until finally it turned out to be true and so Nicolas, who has ended his cooperation with Balenciaga in November last year, is replacing American designer Marc Jacobs in his chair. The only thing we can do is to hope that this cooperation would bring to the brand Louis Vuitton another new vision!Keďže sa táto správa už všade spomína a tentokrát je už dokonca oficiálna...
Nicolas Ghesquière sa stáva novým kreatívnym riaditeľom pre značku Louis Vuitton. Dlho sa šírili klebety až nakoniec vysvitlo, že sú pravdivé ,a tak Nicolas, ktorý minulý rok v novembri ukončil svoju spoluprácu so značkou Balenciaga, zasadne do kresla po americkom dizanérovi Marcovi Jacobsovi. Ostáva nám už len dúfať, že táto spolupráca prinesie značke Louis Vuitton nový rozmer!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...