Saturday, November 2, 2013

Esquire´s Woman of the Year 2013


Emily O´Hara Ratajkowski. This American model with Polish roots has been recently very successful. Not only she is the dream woman of most men because of her courage to show naked body, but also she is becoming more and more recognized in the fashion sphere. Since starring in the Blurred Lines video a lot of people have had her in their minds.


In addition, she has become Esquire´s Woman of the Year 2013, when she received 64, 6% of readers´ votes and defeated Jennifer Lawrence. She is also cooperating with the brand Rag & Bone on their newest campaign, is going to play alongside Ben Affleck in the upcoming movie Gone Girl (2014) directed by David Fincher, and posed for famous Terry Richardson for the November issue of GQ magazine. And the newest success of beautiful Emily is her first editorial for Vogue, where in the interview Emily said that her curves are 100% real! The photographer of this editorial for its British version was Isabel Asha Penzlien and we can find it in the December issue. After a short summary of Emily´s achievements from the year 2013 we believe, that no one will ever have doubts why is she the Woman of the Year 2013!!!

Emily O´Hara Ratajkowski. Tejto americkej modelke s poľskými koreňmi ide v poslednom čase karta. Nielenže je snom väčšiny mužov práve kvôli svojej odvahe vystaviť nahé krivky, no taktiež sa čí ďalej tým viac uplatňuje vo fashion sfére. Po vzhliadnutí videoklipu na skladbu Blurred Lines sa vryla do pamäti mnohým.
 Okrem toho, že sa stala Ženou roka 2013 podľa magazínu Esquire, kde získala 64,6 % hlasov čitateľov a porazila Jennifer Lawrence, spolupracuje so značkou Rag &Bone na ich najnovšej kampani, zahrá si v pripravovanou filme Gone Girl (2014) režiséra Davida Finchera po boku Bena Afflecka a  pre novembrové vydanie magazínu GQ zapózovala slávnemu Terry Richardsonovi. No a najnovším úspechom krásnej Emily je nafotenie jej prvého editoriálu pre Vogue, kde sa  Emily vyjadrila, že jej krivky sú 100%-tne pravé!  Fotografom tohto editoriálu pre britskú verziu bola Isabel Asha Penzlien a nájdeme ho práve v decembrovom čísle. Po krátkom zhrnutí Emiliiných najväčších úspechov roku 2013 si myslíme, že už nikto nebude mať pochyby prečo práve ona je Ženou roka 2013!!!

More photos of Emily can be found on our Facebook page here.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...